Frank Bernhardt akademiyanın məşqində iştirak edib