"Futbol və Sağlam Həyat" layihəsi 34 saylı orta məktəbdə