"Futbol və Sağlam Həyat" layihəsi 32 saylı orta məktəbdə