"Futbol və Sağlam Həyat" adlı layihə 35 saylı orta məktəbdə