"Futbol və Sağlam Həyat" layihəsi 36 və 31 saylı məktəblərdə