"Futbol və Sağlam Həyat" layihəsi 16 saylı orta məktəbdə