"Futbol və Sağlam Həyat" layihəsi 23 saylı orta məktəbdə