"Futbol və Sağlam Həyat" layihəsi 31 saylı orta məktəbdə